Служба автомобільних доріг
у Миколаївській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв на ділянці км 153+196 – км 161+204

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв на ділянці км 153+196 – км 161+204

Автомобільна дорога Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв є національною автомобільною дорогою державного значення.

Ремонт ділянки км 153+196 – км 161+204 автомобільної дороги Н-14 заплановано з метою доведення її техніко-експлуатаційних показників до параметрів ІІ категорії (згідно з ДБН В.2.3-4:2015). Екологічний клас дороги на ділянці, що проектується, – ІІІ.

Проектована ділянка розташована в Єланецькому районі Миколаївської області.

Необхідність капітального ремонту ділянки км 153+196 – км 161+204 автомобільної дороги Н-14 пов’язана з необхідністю доведення технічних параметрів дороги до їх нормативних значень.

Капітальний ремонт ділянки км 153+196 – км 161+204 автомобільної дороги Н-14: позитивно вплине на поліпшення умов транспортного сполучення в південному регіоні України; дозволить запобігти руйнуванню автомобільної дороги, як інженерної споруди; збільшить її пропускну здатність; підвищить рівні санітарного благополуччя населення та екологічної безпеки; покращить безпеку дорожнього руху; значно знизить навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

Протяжність ділянки складає 8,008 км. Перелік робіт включає підготовчі роботи, роботи з: влаштування земляного полотна, влаштування водопропускних труб та системи водовідведення, влаштування дорожнього одягу та облаштування дороги, рекультивації порушених земель. Екологічний клас планованої діяльності (капітальний ремонт) згідно з ГБН 2.3-218-007:2012 – третій.

Пріоритетним завданням будівельних робіт є мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище. У відповідності з вимогами чинного природоохоронного законодавства розроблено розділ проектно-кошторисної документації "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС).

У розділі ОВНС проаналізовано вплив планованої діяльності на всі компоненти довкілля: природне середовище (геологічне, повітряне, ландшафти, ґрунти, флора і фауна), соціальне і техногенне середовище, а також здійснена комплексна оцінка екологічної безпеки. Визначено, що вплив проектованої діяльності на окремі компоненти навколишнього середовища матиме місце під час будівельних робіт та експлуатації ділянки. Аналіз прогнозованого впливу на навколишнє середовище показує, що негативний вплив буде відбуватися за рахунок стоку дощових і талих вод, транспортного шуму і забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, але за межами резервно-технологічної смуги (7,5 м), не перевищуватиме дозволених діючими нормативами рівнів.

Для зменшення негативного впливу на повітряне середовище, ґрунти, поверхневі води та рослинний покрив під час будівництва передбачаються відповідні захисні заходи. Забруднення всіх інших компонентів довкілля виключається.

Сукупний вплив на всі компоненти природного середовища під час експлуатації дороги оцінюється як допустимий. Рівень впливу на перспективу не перевищуватиме нормативних граничних показників і буде нижчим, ніж потенційний вплив, який очікується при відмові від капітального ремонту. 

Вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний.

Замовник та Генпроектувальник приймають на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та гарантують виконання вимог з охорони довкілля.