Служба автомобільних доріг
у Миколаївській області

» Прес-центр » новини » Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв на ділянці км 153+196 – км 161+204

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв на ділянці км 153+196 – км 161+204

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області.

2. Місце розташування траси будівництва: ділянка км 153+196 – км 161+204 автомобільної дороги Н-14, Єланецький район, Миколаївська область.

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Капітальний ремонт національної автомобільної дороги державного значення Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв на ділянці км 153+196 – км 161+204 передбачає доведення її техніко-експлуатаційних показників до параметрів ІІ категорії (згідно з ДБН В.2.3-4:2015). Планована діяльність згідно з ГБН В.2.3-218-007:2012 належить до ІІІ екологічного класу.

Технічні і технологічні дані запроектованої ділянки автомобільної дороги після ремонту (за ДБН В.2.3-4:2015): кількість смуг руху – 2, ширина проїзної частини – 2×7,5, загальна ширина узбіччя (разом з зупинковою смугою, укріпленою смугою узбіччя і неукріпленою частиною узбіччя) – 3,75 м, покриття – цементобетон. Протяжність ділянки – 8,008 км. Екологічний клас ділянки дороги (за ГБН 2.3-218-007:2012) – ІІІ.

Планована діяльність та проектований об’єкт не є відповідно видом діяльності та об’єктом, які становлять підвищену екологічну небезпеку, і не є джерелом транскордонного впливу.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт на ділянці км 153+196 – км 161+204  автомобільної дороги Н-14 дозволить:

 • забезпечити транспортно-експлуатаційним показники дороги;
 • запобігти руйнуванню автомобільної дороги, як інженерної споруди;
 • підвищити безпеку руху;
 • покращити транспортно-комунікаційну інфраструктуру мережі автомобільних доріг державного значення;
 • поліпшати умови транспортного сполучення у південному регіоні України;
 • знизити навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації. Необхідні при будівництві обсяги земельних, сировинних, енергетичних, водних та трудових ресурсів будуть визначені при розробці проектної документації. При експлуатації автомобільної дороги використовуються протиожеледні матеріали (технічна соль, пісок тощо) згідно з встановленими нормативними нормами.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у робочому проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і територіальні обмеження згідно з чинними нормативно-правовими актами.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами. Планована діяльність не потребує попередньої еколого-інженерної підготовки території. Проектні рішення направленні на захист території від негативного впливу автомобільної дороги, як інженерної споруди, транспортного руху, процесів будівництва та експлуатації дороги.

9. Можливі впливи планованої діяльності (під час будівництва та експлуатації) на навколишнє середовище.

 • геологічне середовище: можливе виникнення або активізація небезпечних геодинамічних процесів (під час будівництва);
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: викиди в атмосферне повітря від автомобілів (під час експлуатації) та будівельних машин і механізмів (під час будівництва), пилоутворення (під час будівництва); фізичні впливи – шум, вібрація;
 • водне середовище: можливо тимчасові зміни умов поверхневого стоку під час проведення земляних робіт, забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки (під час будівництва); забруднення водного середовища скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття (під час експлуатації);
 • ґрунт:відчуження земель у постійне користування (в межах проектованої смуги відведення дороги); тимчасове відчуження земель для будівельних майданчиків та технологічних проїздів; хімічне забруднення; забруднення сміттям (під час будівництва); забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги; хімічне забруднення від викидів автотранспорту; забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів (опосередковані впливи під час експлуатації);
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння, вирубка зелених насаджень (під час будівництва), опосередковані впливи при забрудненні інших компонентів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові незручності для учасників дорожнього руху та місцевого населення (під час будівництва); підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху, покращення стану навколишнього середовища в межах смуги впливу автомобільної дороги (під час експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: забезпечення техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури (під час експлуатації).

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • будівельні відходи – утилізація;
 • побутові відходи – вивезення у спеціально відведенні місця, утилізація.

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".

12. Участь громадськості. З матеріалами проекту і розділу ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (вул. Галини Петрової, 2А, м. Миколаїв, 54029; тел./факс (0512) 53-61-40; E-mail: ttroc@mksat.net).).