УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області

» Діяльність » Протидія корупції » ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням
Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на 2021 рік

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням
Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на 2021 рік

 

з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат (індикатор виконання)

Відмітка про виконання

І. Організаційні заходи, у т.ч. з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми

1

Підготовка змін до  Антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у Миколаївській  області

Січень – березень 2021 р.

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Прийнятий Наказ про затвердження Антикорупційної програми Служби автомобільних доріг на 2021-2024 р.

 

2

Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми з метою планування організаційно-підготовчих заходів, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, складання звіту за результатами такої оцінки

Протягом року

Комісія з оцінки корупційних ризиків

 

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Розроблено та затверджено План роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків;

 - Проведено ідентифікації та оцінку корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області;

- Затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

 

3

Проведення моніторингу та оцінки стану виконання антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та подання узагальненої інформації Начальнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та Головному спеціалісту з антикорупційної роботи Укравтодору

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Складено звіти про проведення моніторингу та оцінки ефективності виконання антикорупційної програми

 

4

Підготовка та подання до НАЗК інформації щодо діяльності уповноваженого

Що півроку до 10 лютого та до 10 серпня

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Інформацію до НАЗК подано своєчасно та в повному обсязі

 

5

Підготовка та подання до НАЗК інформації, необхідної для підготовки проекту щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики

Щороку до 15 лютого

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Інформацію до НАЗК подано своєчасно та в повному обсязі

 

6

Участь у навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Отримано сертифікат про проходження професійних (сертифікатних) та короткострокових програм, онлайн курсів, семінари, тренінгів тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

 

ІІ. Проведення навчальної, методичної та консультативної роботи

7

Проведення навчань з питань запобігання корупційним правопорушенням, зокрема, щодо статусу викривача.

 

Згідно із затвердженим план

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Розроблено та затвердження план проведення навчання з питань запобігання та протидії корупції

- Проведено навчання відповідно до затвердженого графіку.

- При проведенні навчання складено список осіб, які взяли участь у навчанні.

- За допомогою просвітницьких заходів сформовано позитивне ставлення до викривачів з метою їх стимулювання повідомляти інформацію про корупцію.

 

8

Проведення інструктажу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами встановленими ЗУ «Про запобігання корупції» для новопризначених працівників

При призначенні працівника

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Старший інспектор з кадрів

- Проведення інструктажів

- Вручено  Попередження

про встановлені законодавством України обмеження для посадових осіб юридичних осіб публічного права новопризначеним працівникам (Попередження підписано у двох екземплярах, один для зберігання у особистій справі працівника, другий надано  працівнику).

 

9

Проведення інструктажу щодо ознайомлення з Наказом № 157-О від 24.10.2019 р. «Про затвердження порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області»

 

При призначенні працівника

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Працівника ознайомлено з Наказом № 157-О від 24.10.2019 р. «Про затвердження порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області»

 

10

Проведення інструктажу щодо ознайомлення з Наказом № 67-О від 22.04.2020 р. «Про затвердження положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області»

При призначенні працівника

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Працівника ознайомлено з Наказом № 67-О від 22.04.2020 р. «Про затвердження положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  в Службі автомобільних доріг у Миколаївській

 

11

Ознайомлення працівника, який припиняє діяльність пов’язану з виконанням функцій держави з обов’язком подання декларації перед звільненням та за рік після звільнення.

День звільнення працівника / початок кампанії декларування

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Старший інспектор з кадрів

- Вручено (надіслано) Лист-повідомлення про необхідність подання декларації перед звільненням/після звільнення.

 

12

Проведення навчання, надання особистих консультацій з питань заповнення та подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, повідомлення про відкриття валютного рахунку до Єдиного державного реєстру декларацій. Надання  працівникам  Служби  автомобільних доріг у Миколаївській області методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Надано відповідна допомога працівникам які звернулись за консультацією.

- Забезпечено ведення журналу обліку консультацій з питань дотримання антикорупційного законодавства

- Розроблено методичні матеріалів щодо вимог фінансового контролю та ознайомлення з ними працівників.

 

13

Здійснення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного корегування заходів, направлених на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, аналіз судової практики.

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Забезпечено ведення систематизації актів законодавства, роз’яснень та судових рішень  електронному вигляді (забезпечено доступ працівників Служби до вказаного ресурсу)

 

14

Проведення  контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання працівників Служби автомобільних доріг у Миколаївській області  (тестування, опитування,  підсумкова співбесіда тощо)

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- організовано та проведено контроль засвоєння отриманих знань за результатами навчання працівників Служби автомобільних доріг у Миколаївській області  ( проведення тестування, опитування,  підсумкова співбесіда тощо)

 

15

Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, спрямованої на забезпечення додержання працівниками Служби автомобільних доріг  у Миколаївській області правил етичної поведінки, доброчесності та неприпустимості вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Розроблено  та затверджено  Загальні правила етичної поведінки службових та посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

 

ІІІ. Виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню

16

Візування проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів (розпоряджень) з кадрових питань.

Проведення експертизи проектів організаційно – розпорядчих документів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (в межах компетенції)

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Забезпечено візування проектів наказів уповноваженим.

- Розроблено локальний документ щодо порядку проведення експертизи проектів організаційно – розпорядчих документів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

17

Погодження проектів договорів які заключає Служба автомобільних доріг у Миколаївській області з контрагентами

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Забезпечено візування проектів договорів уповноваженим.

- Забезпечено включення розділу з антикорупційними застереженнями до типового договору Служби з контрагентами.

 

18

Підготовка проектів наказів (розпоряджень) щодо врегулювання конфлікту інтересів

Протягом року/

Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи реального чи потенційного конфлікту інтересів

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Розроблено і затверджено Наказ (розпорядження) про врегулювання конфлікту інтересів

 

19

Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Служби автомобільних доріг у Миколаївській області відповідно до затвердженого

«Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби автомобільних доріг у Миколаївській області»

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

- Складено довідку за результатом проведеного аналізу

 

IV.Фінансовий контроль

20

Організація подання суб’єктами декларування декларацій за 2020 рік.

До 31 березня 2021 р.

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Розроблено та затверджено Наказ «Про подання декларацій посадовими

особами Служби автомобільних доріг у

Миколаївській області»

Проінформовано суб’єктів декларування про обов’язок подання декларацій

 

21

Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларації

У строки встановлені чинним законодавство

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Доповідну записку підготовлено та надано Начальнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

 

22

Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій у встановленому законом порядку

в разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено та направлено до НАЗК повідомлення про всі виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій

 

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

23

Проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

В разі потреби у встановленому законом порядку

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Комісія Служби автомобільних доріг у Миколаївській області по проведенню службового розслідування

- Розроблено та затверджено Наказ про проведення службового розслідування у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області по проведенню службового розслідування.

- Складено акт службового розслідування.

 

24

Повідомлення Начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Головного спеці-аліста з антико-рупційної роботи Укравтодору, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

У разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Складено доповідну записку, інформація передана спеціально-уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства

 

25

Здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

У разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Забезпечено здійснення моніторингу

 

26

Здійснення контролю за направленням кадровою службою організації завіреної паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа до НАЗК стосовно працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

В день підписання відповідного розпорядчого документа

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

- Копії направлено до НАЗК

 

27

Ведення обліку працівників Служби автомобільних доріг у Миколаївській області притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Перелік знаходиться в актуальному стані

 

VІ. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію т захисту викривачів

28

Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції»

Постійно

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Забезпечено функціонування (електронна пошта). Інформацію про внутрішні канали розміщено на офіційному сайті.

 

 

29

Отримання та організація розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

У строки визначені законодавством у разі отримання такого повідомлення

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Повідомлення розглянуто у встановленому законодавством порядку

 

30

Ведення обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Забезпечено ведення реєстру повідомлень

 

31

Ведення обліку викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженого

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Забезпечено ведення обліку викривачів

 

32

Інформування Начальника  Служби щодо необхідності дотримання трудових прав викривача

У разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Застереження, що стосуються звільнення викривача, застосування до нього заходів дисциплінарного впливу

 

33

Забезпечення анонімності викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженого

У разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Забезпечено анонімність викривачів

 

VІІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації антикорупційної політики

34

Розміщення проекту антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у миколаївській області на офіційному сайті організації задля подальшого обговорення вказаного проекту

До 1 лютого 2021 року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Розміщено проект антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

 

35

Забезпечення адміністрування розділу з питань запобігання корупції на офіційному веб-сайті Служби автомобільних доріг у миколаївській області

Протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Забезпечено своєчасне інформування громадськості з актуальних питань запобігання корупції.