УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області

» Діяльність » Протидія корупції » Повноваження провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

Повноваження провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (надалі – Служба)  відповідно до покладених на нього  завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

2) розробляє проекти актів з питань запобігання та виявлення корупції Служби;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить начальнику такого відповідального суб’єкта пропозиції щодо таких заходів;

4) забезпечує підготовку антикорупційної програми Служби, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

6) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує начальника Служби та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у  Службі (працювали), відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

12) надає працівникам Служби або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;

14) інформує керівника відповідального суб’єкта, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»; працівниками Служби;

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

16) повідомляє у письмовій формі Начальника Служби про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб’єкта з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частин другоїчетвертої та п’ятої статті 65 Закону України «Про запобігання корупції»;

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою відповідального суб’єкта завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

18) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

19) веде облік працівників відповідального суб’єкта, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

20) візує проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;