УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області

» Діяльність » Протидія корупції » ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми провідним  уповноваженим з антикорупційної діяльності (надалі - Уповноважений) Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (надалі - Служба), протягом 2020 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми Служби (Наказ  про затвердження № 43-О від 27.03.2018 р.).

І. Організаційні заходи, у т.ч. з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми.

1. На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та Наказу Служби  від 04.05.2020 року № 73-О  «Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків» у період з травня по червень 2020 року була проведена оцінка корупційних ризиків. У рамках проведення оцінки корупційних ризиків було розроблено та  затверджено «Положення про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Служби автомобільних доріг у Миколаївській області», «Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області».

Головою комісії визначено провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Колодочку О.Є. До складу комісії включено представників структурних підрозділів Служби. Всього до складу комісії увійшло 10 осіб. Комісією для ідентифікації корупційних ризиків складено робочий план комісії, який затверджено головою цієї комісії. У робочому плані визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації про корупційні ризики, методи та способи оцінки корупційних ризиків, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, та строки проведення оцінки.

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах Служби та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи Служби, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, тощо.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісією підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Служби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

2. Відповідно до затвердженого порядку здійснювалась підготовка та подання до НАЗК інформації щодо діяльності уповноваженого, яка включала в себе кількісні дані та анкету самооцінки діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2020 року, виконано у повному обсязі та вчасно.

3. Була забезпечена Участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, а саме:

1).  Пройдено антикорупційне навчання та отримано сертифікати курсів НАЗК на платформі Prometheus за такими темами як «Антикорупційні програми органів влади» (сертифікат від 07.08.2020 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/13c68bb4bad4473b8f55ce0f9c7dc1a8), та «Конфлікт інтересів: треба знати!» (сертифікат від 05.08.2020 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e115d6c9f5124c5584c24ec6c7aaeb9d).

2). Прийнято участь у Міжнародній  науково-практична конференції «Ольвійський форум-2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» та подано тези за темою «Щодо способів врегулювання Конфлікту інтересів».

3). Прийнято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «VI Юридичні Могилянські читання – 2020» та подано тези за темою «Щодо повноважень Прокуратури у сфері протидії корупції».

ІІ. Проведення навчальної, методичної та консультативної роботи

1. На виконання антикорупційної програми провідним уповноваженим розроблено та затверджено робочий план проведення навчання з питань запобігання та протидії корупції у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області. Навчання проведено відповідно графіку та  охоплювало такі теми: Фінансовий контроль та моніторинг способу життя; Питання запобігання та протидії корупції; Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції; Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів за законодавством України. 

2. Уповноваженим були розроблені матеріали для інформування працівників служби у рамках протидії корупції, зокрема «Методичні рекомендації запобігання і виявлення корупції у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області».

3. Протягом 2020 року Уповноваженим забезпечувалось проведення інструктажу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами встановленими ЗУ «Про запобігання корупції» для новопризначених працівників. У рамках даного заходу була розроблена типова форма попередження про встановлені законодавством України обмеження для посадових осіб юридичних осіб публічного права новопризначеним працівникам. Окремо забезпечено ознайомлення працівників з Наказом № 157-о від 24.10.2019 «Про затвердження порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області» та Наказом № 67-О від 22.04.2020 «Про затвердження положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області».

4. Протягом 2020 року Уповноваженим забезпечено проведення навчання, надання особистих консультацій з питань заповнення та подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, повідомлення про відкриття валютного рахунку до Єдиного державного реєстру декларацій. Надання  працівникам  Служби  автомобільних доріг у Миколаївській області методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства здійснювалось систематично, забезпечено ведення журналу обліку надання консультацій з дотримання  вимог антикорупційного законодавства.

 

ІІІ. Виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню

1. Протягом 2020 року  було розроблено та затверджено Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області» (Наказ № 67-О від 22.04.2020). відповідно до чинного законодавства затвердженого положення здійснювалось врегулювання потенційних та реальних конфліктів інтересів у Службі.

2. Протягом 2020 року забезпечувалось  візування проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів (розпоряджень) з кадрових питань, здійснювалось погодження проектів договорів які заключає Служба автомобільних доріг у Миколаївській області з контрагентами.

Усі проекти нормативних, організаційно-розпорядчих документів та договорів, які відпрацьовуються чи видаються в Службі, проходять антикорупційну експертизу. По документах, в разі зауважень, надавалися рекомендації (зауваження, пропозиції) їх ініціаторам.

3. У звітному періоді забезпечено відстеження змін і доповнень, що вносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (у загальній комп’ютерній мережі Служби створений ресурс  із інформацією про зміни у декларуванні та  зміни у антикорупційному законодавстві України).

4. Уповноваженим, на правах спостерігача, приймалась участь  у роботі комісії з нарахування трудового стажу, задля забезпечення прозорості нарахування, врегулювання конфлікту інтересів, тощо.

IV. Фінансовий контроль

1. Розроблено та затверджено «Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби автомобільних доріг у Миколаївській області». Відповідно до встановленого положення забезпечено перевірку контрагентів за договорами про публічні закупівлі та іншими договорами, які були укладені органом.  Забезпечено включення  розділу «Антикорупційні застереження» до договорів які укладаються Службою з контрагентами. Господарські договори, які укладаються Службою з діловими партнерами на суму понад 50 тисяч гривень, відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» мають містити положення про антикорупційні застереження такого змісту: «Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

При виконанні своїх обов’язків за даним Договором Сторони зобов’язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сторона (контрагент Служби) гарантує, що не пропонувала і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду іншій Стороні Договору, у зв’язку із  виконанням умов цього Договору.

Сторона (контрагент Служби) зобов’язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення даного Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень».

2. Організовано подання суб’єктами декларування декларацій за 2019 рік.

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням роз’яснень НАЗК  визначено 38  суб’єктів декларування, організовано та здійснено роботу з проведення електронного декларування визначеної категорії працівників Служби. Крім того, питання електронного декларування постійно знаходилося на контролі керівництва та Уповноваженого.

3.Протягом 2020 року забезпечувалось  повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій у встановленому законом порядку. У рамках виконання даного заходу було направлено 10 повідомлень про факт невчасного подання або неподання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

4. Протягом 2020 року Уповноваженим забезпечено подання декларацій після звільнення особами, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом 2019 року, зокрема направлено листи-нагадувань про дотримання зазначених вимог на адресу місця проживання/реєстрації особи; здійснювалось нагадування телефоном, а в окремих випадках за допомогою мессенджерів Viber та Telegram, про такий обов'язок;

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

Протягом року одним із головних напрямків роботи було удосконалення у Службі антикорупційних механізмів, завдяки яким активізовувалися заходи з реалізації Антикорупційної програми.

1. Для повідомлення працівниками Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень розміщено відповідну інформацію на інформаційному стенді та у холі організації. У ході реалізації даного заходу було розроблено типову форму повідомлення про корупцію та зразок анонімного повідомлення.

Задля забезпечення постійного функціонування механізмів зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, необхідну інформацію розміщено у розділі «Протидія корупції» на сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

Протягом звітного періоду питання запобігання та виявлення корупції перебувало на постійному контролі керівництва, на виробничих нарадах періодично розглядалися питання щодо дотримання посадовими особами Служби вимог Закону України «Про запобігання корупції, Антикорупційної програми та інших нормативних і регламентуючих документів з цієї тематики.

2. Була проведена службова перевірка на виконання листа №Б/Н від 23.01.2020 р. Щодо недодержання посадовими особами (відповідальними) Служби автомобільних доріг у Миколаївській області наказу Укравтодору «Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Укравтодорі при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства» від 17.05.2012 №197 в частині порушення порядку інформування Укравтодору при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства, а саме, про дорожньо-транспортні пригоди  які сталися 31.05.2019 р. та 06.09.2019 р. У ході перевірки порушень антикорупційного законодавства не виявлено.

3.Уповноваженим забезпечувалось  здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. За результатом моніторингу було встановлено, що за звітній період кількість отриманих повідомлень про складання протоколів про адміністративне правопорушення  - було складено та надіслано 2 протоколи про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП України - несвоєчасне подання, без поважних причин, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме щорічної за 2018 рік та декларації перед звільненням.

4. Протягом звітного періоду забезпечувалось направлення головному спеціалісту з антикорупційної роботи Укравтодору інформацію щодо проведення перевірок, аудитів контролюючими органами з наступним наданням документів про результати таких заходів; надходження звернень, запитів, рішень від судових, правоохоронних та контролюючих органів; затримань, обшуків, проведення гласних слідчих або оперативно-розшукових дій правоохоронних органів; викликів, запрошень працівників Служби до судових, правоохоронних та контролюючих органів.

5. У межах повноважень за звітній період уповноваженим надавались відповіді на листи, запити, звернення державних органів, таких як прокуратура, НАБУ, тощо.

VІ. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію та захисту викривачів

Уповноваженим забезпечено інформування працівників Служби щодо протидії корупції, розміщено форми повідомлень,  про корупцію на стенді правового інформування та у холі підприємства, на офіційному сайті Служби.

Також уповноваженим розроблені методичні рекомендації щодо запобігання і виявлення корупції у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області (зокрема приділено увагу захисту особи як викривача.

Наявність створених захищених анонімних каналів зв’язку (каналів он-лайн –  Електронна поштова скринька –antykormk@ukr.net.

Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону:

 

№ з/п

Заявник

Короткий зміст

Яким структурним підрозділом розглянуто

Дата надання відповіді/номер листа

Дата надання відповіді/номер листа

Орган до якого направлено

-

-

-

-

-

-

-

 

Питання захисту викривачів врегулювало Порядком організації роботи із повідомленнями про корупцію, винесеними викривачами. На офіційному сайті Служби розміщена інформація щодо каналів для здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та форми бланку для здійснення повідомлення.

Відповідно до затвердженої Антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у Миколаївській області уповноважений з антикорупційної діяльності забезпечує конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.