УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області

» Діяльність » Протидія корупції » Звіт про виконання Плану
заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням
Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на 2020 рік

Звіт про виконання Плану
заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням
Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на 2020 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за реалізацію заходів

І. Організаційні заходи

1.

Проведення нарад, семінарів, засідань з питань запобігання корупційним правопорушенням

протягом року

Заступники начальника Служби, начальники відділів, провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим розроблено та затверджено робочий план проведення навчання з питань запобігання та протидії корупції у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області. Навчання проведено відповідно графіку та  охоплювало такі теми: Фінансовий контроль та моніторинг способу життя; Питання запобігання та протидії корупції; Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції; Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів за законодавством України.

Провідним уповноваженим  пройдено антикорупційне навчання та отримано сертифікати курсів НАЗК на платформі Prometheus за такими темами як «Антикорупційні програми органів влади» (сертифікат від 07.08.2020 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/13c68bb4bad4473b8f55ce0f9c7dc1a8), та «Конфлікт інтересів: треба знати!» (сертифікат від 05.08.2020 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e115d6c9f5124c5584c24ec6c7aaeb9d).

Визначена проблематика. Проведення профільного навчання здійснюється, у більшості випадків, лише для державних службовців уповноважених осіб та осіб на яких покладені обов'язки з питань запобігання корупції центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб місцевого самоврядування.

2.

Розгляд повідомлень щодо причетності працівників Служби автомобільних доріг у Миколаївській області до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (в межах компетенції)

у разі надходження

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

За звітній період до Служби не надходили звернення громадян, що стосуються зловживань службовим становищем працівниками Служби. Також були відсутні звернення та запити громадян з питань антикорупційного законодавства.

Для повідомлення працівниками Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень розміщено відповідну інформацію на інформаційному стенді та у холі організації. У ході реалізації даного заходу було розроблено типову форму повідомлення про корупцію та зразок анонімного повідомлення.

Задля забезпечення постійного функціонування механізмів зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, необхідну інформацію розміщено у розділі «Протидія корупції» на сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

3.

Ведення обліку посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, яких притягнуто до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Працівники Служби у звітному періоді до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не притягались.

* за звітній період було складено та надіслано 2 протоколи про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП України - несвоєчасне подання, без поважних причин, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме щорічної за 2018 рік та декларації перед звільнення.

4.

Інформування начальника Служби  автомобільних доріг у Миколаївській області,  правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Служби корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

При виконанні посадових обов’язків працівниками Служби випадків допущення корупційних правопорушень у звітному періоді не виявлено.

5.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням, інформації про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, здійснення інформаційної підтримки та наповнення відповідними матеріалами рубрики «Протидія корупції» на офіційному веб-сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності,

фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Виконано. На офіційному веб-сайті Служби забезпечено розміщення основних матеріалів щодо протидії корупції.

6.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції, що проводяться іншими установами та міжнародними організаціями

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим прийнято участь у Міжнародній  науково-практична конференції «Ольвійський форум-2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» та подано тези за темою «Щодо способів врегулювання Конфлікту інтересів» та прийнято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «VI Юридичні Могилянські читання – 2020» та подано тези за темою «Щодо повноважень Прокуратури у сфері протидії корупції».

7.

Проведення або участь у  проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення працівниками корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

у разі необхідності

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, зацікавлені структурні підрозділи

Виконано. Проведена службова перевірка на виконання листа №Б/Н від 23.01.2020 р. Щодо недодержання посадовими особами (відповідальними) Служби автомобільних доріг у Миколаївській області наказу Укравтодору «Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Укравтодорі при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства» від 17.05.2012 №197 в частині порушення порядку інформування Укравтодору при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства, а саме, про дорожньо-транспортні пригоди  які сталися 31.05.2019 р. та 06.09.2019 р. У ході перевірки порушень антикорупційного законодавства не виявлено.

8.

Складення та подання звітності Державному агентству автомобільних доріг України щодо виконання Антикорупційної програми Служби

щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим забезпечено звітування відповідно до встановлених строків. Відповіді на листи надавались вчасно і у повному обсязі.

9.

Направлення головному спеціалісту з антикорупційної роботи Укравтодору інформацію щодо проведення перевірок, аудитів контролюючими органами з наступним наданням документів про результати таких заходів; надходження звернень, запитів, рішень від судових, правоохоронних та контролюючих органів; затримань, обшуків, проведення гласних слідчих або оперативно-розшукових дій правоохоронних органів; викликів, запрошень працівників Служби до судових, правоохоронних та контролюючих органів

у разі необхідності

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноважений з антикорупційної діяльності негайно (протягом двох годин після події) надає головному спеціалісту з антикорупційної роботи Укравтодору інформацію щодо: проведення перевірок, аудитів контролюючими органами х наступним наданням документів про результати таких заходів; надходження звернень, запитів, рішень від судових, правоохоронних та контролюючих органів; затримань, обшуків, проведення інших гласних слідчих або оперативно-розшукових дій правоохоронних органів; викликів, запрошень працівників Служби до судових, правоохоронних та контролюючих органів.

- кожного місяця направляється інформація щодо: запитів правоохоронних органів; матеріалів скерованих до правоохоронних органів; інформація скерована/запитувана спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції щодо адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією; інформація щодо перевірок, аудитів та запитів контролюючих органів.

2. Заходи фінансового контролю

10.

Надання посадовим особам Служби автомобільних доріг у Миколаївській області методичної та консультаційної допомоги щодо заповнення декларацій

у разі необхідності

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності  надавались усні роз’яснення та практична допомога працівникам Служби щодо подання декларацій, забезпечено введення журналу обліку надання консультацій з дотримання вимог антикорупційного законодавства.

11.

Забезпечення подання працівниками декларацій за минулий рік, за формою, що визначається Національним агентством, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

до 01 квітня 2020 року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, посадові особи Служби

Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності  надавались усні роз’яснення та практична допомога працівникам Служби щодо подання щорічних декларацій, декларацій перед та після звільнення.

12.

Перевірка факту подання та якості заповнення декларацій посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Відповідальною особою за перевірку фактів подання електронних декларацій суб’єктами декларування. Служби у строки та порядку, визначені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктом декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій суб’єктами декларування». За результатами перевірки були направлення відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій.

13.

Контроль за поданням декларацій кандидатами на посади Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, недопущення прийняття на посади осіб, які порушують вимоги фінансового контролю

при призначенні на посаду, яка відноситься до переліку суб’єктів декларування

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. При прийнятті на роботу забезпечено подання декларацій кандидата на посаду.

3. Превентивні антикорупційні заходи

14.

Організація та проведення навчань із працівниками Служби автомобільних доріг у Миколаївській області з питань запобігання корупції

2,3, 4 квартал 2020р.

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим розроблено та затверджено робочий план проведення навчання з питань запобігання та протидії корупції у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області. Навчання проведено відповідно графіку та  охоплювало такі теми: Фінансовий контроль та моніторинг способу життя; Питання запобігання та протидії корупції; Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції; Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів за законодавством України.

15.

Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, спрямованої на забезпечення додержання працівниками Служби автомобільних доріг  у Миколаївській області правил етичної поведінки, доброчесності та неприпустимості вчинення корупційних правопорушень

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Навчання охоплювало питання додержання працівниками Служби автомобільних доріг  у Миколаївській області правил етичної поведінки, доброчесності та неприпустимості вчинення корупційних правопорушень

Визначена проблематика. Задля більш комплексного регулювання питання забезпечення додержання працівниками Служби автомобільних доріг  у Миколаївській області правил етичної поведінки, доброчесності та неприпустимості вчинення корупційних правопорушень доцільно розробити та затвердити Загальні правила етичної поведінки службових та посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

16.

Відстеження змін і доповнень, що вносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Уповноваженим проводиться  моніторинг змін до антикорупційного законодавства, забезпечено ознайомлення працівників Служби із такими змінами, окремо, у загальній комп’ютерній мережі Служби створений ресурс  із інформацією про зміни у декларуванні та  у антикорупційному законодавстві України

17.

Надання  працівникам  Служби  автомобільних доріг у Миколаївській області методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

у разі необхідності

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Працівникам Служби у звітному періоді надавалась практична допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства, зокрема врегулювання конфлікту інтересів, порядку подання декларацій, визначення кола суб’єктів декларування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відкриття валютного рахунку, тощо.

18.

Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та ризиків, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, в діяльності посадових осіб Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, внесення начальнику Служби  пропозицій щодо усунення таких ризиків

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Для недопущення випадків виникнення конфлікту інтересів та усунення обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів затверджено Наказ № 67-О від 22.04.2020 «Про затвердження положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Миколаївській області». У Службі постійно вживаються організаційно-розпорядчі заходи задля врегулювання та недопущення  конфлікту інтересів у працівників Служби.

При прийнятті працівників на роботу проводиться перевірка їх на наявність конфлікту інтересів, обов’язкове письмове ознайомлення із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, одержання подарунків.

19.

Проведення оцінки корупційних ризиків у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області

березень – квітень

2020 року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, комісія з проведення оцінки корупційних ризиків

Виконано. На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та Наказу Служби  від 04.05.2020 року № 73-О  «Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків» у період з травня по червень 2020 року була проведена оцінка корупційних ризиків. У рамках проведення оцінки корупційних ризиків було розроблено та  затверджено «Положення про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Служби автомобільних доріг у Миколаївській області», «Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області». За результатами оцінки корупційних ризиків комісією підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Служби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

20.

Здійснення контролю за додержанням працівниками Служби автомобільних доріг у Миколаївській області вимог антикорупційного законодавства (в межах компетенції)

протягом року

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. В межах компетенції уповноваженим проводилась роз’яснювальна, навчальна робота, розроблено то впроваджено механізми врегулювання конфлікту інтересів, забезпечено функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

21.

Проведення експертизи проектів організаційно – розпорядчих документів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (в межах компетенції)

у разі необхідності

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. З метою виявлення в чинних наказах (розпоряджень) та проектів наказів (розпоряджень) чинників/факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень уповноваженим забезпечено візування організаційно – розпорядчих документів, проведено обов’язковий антикорупційний експертний аналіз таких документів. Він полягає к виявленні в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією.  Порядок візування проектів організаційно – розпорядчих документів затверджено Наказом № 45-О від 01.04.2019 «Про затвердження інструкції з діловодства в Службі автомобільних доріг».

Визначена проблематика. Задля більш глибокого та регламентованого порядку проведення антикорупційної експертизи, доцільно розробити локальний документ.

22.

Участь у проведенні внутрішнього аудиту Служби автомобільних доріг у Миколаївській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

у разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

У звітному періоді не було ініційовано проведення внутрішнього аудиту.

23.

Проведення, антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби, з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків при проведенні закупівель, укладанні будь-яких договорів

у разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. Розроблено та затверджено «Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби автомобільних доріг у Миколаївській області». Відповідно до встановленого положення забезпечено перевірку контрагентів за договорами про публічні закупівлі та іншими договорами, які були укладені органом.  Забезпечено включення  розділу «Антикорупційні застереження» до договорів які укладаються Службою з контрагентами.

24.

Проведення антикорупційної експертизи та візування:

  • документів на погодження проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування

у разі потреби

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

Виконано. З метою виявлення факторів/чинників, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупційних правопорушень, провідним уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби забезпечено візування документів на погодження проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування.